adwokat Wrocław

Dowód z nagranej rozmowy w sprawie o rozwód

Miłości od zawsze towarzyszyły wielkie emocje - a jeszcze większe - jej końcowi. Gdy dochodzi do ustania więzi między małżonkami, a proces rozwodowy zbliża się wielkimi krokami, atmosfera pomiędzy parą potrafi być bardzo napięta - zwłaszcza gdy każda ze stron obarcza drugą winą rozpadu ich małżeństwa.

Zastanawiamy się wtedy jakie dowody pomogą nam wygrać i udowodnić naszą rację. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się w końcu nowe możliwości na udokumentowanie np. zdrady.  Jedną z opcji jest dość łatwe do wykonania – nagranie rozmowy telefonicznej. Czy jednak taki dowód może być później wykorzystany w procesie?

W tym artykule przeczytasz:

 • Czy nagrana rozmowa telefoniczna może być dowodem w sprawie rozwodowej?
Klauzule abuzywne - adwokat Wrocław

Klauzule abuzywne – czym są niedozwolone postanowienia umowne?

Każdy człowiek niemal codziennie zawiera umowy. Większość z nich zawierana jest ustnie, niektóre wymagają zachowania formy pisemnej.  Nie zawsze mamy wpływ na brzmienie postanowień umownych, ponieważ są one wzorcami umownymi i co do zasady nie podlegają negocjacji. Jednak należy pamiętać, że w umowach, wzorcach umownych mogą zostać zawarte postanowienia naruszające dobre obyczaje i nasz interes. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym są klauzule abuzywne?
 • Jakie są przykłady klauzul niedozwolonych?
 • Jakie skutki wynikają z zastosowania klauzul abuzywnych?
 • Co zrobić, jeśli w umowie znajduje się niedozwolona klauzula?
alienacja rodzicielska - Adwokat Wrocław

Czym jest alienacja rodzicielska? Adwokat Wrocław

Na forach coraz częściej możemy spotkać się z wyrażeniem alienacji rodzicielskiej, która budzi jednak spore emocje zarówno ze strony matek jak i ojców. Jest to dosyć kontrowersyjny temat, ponieważ nie słyszy się o nim na co dzień podczas otwartych rozmów ,,na zewnątrz” a raczej dyskutowany jest mocno w sieci.

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym jest alienacja rodzicielska
 • Jak się ona przejawia?
 • Co to tak zwana ,,alienacja w białych rękawiczkach”
 • Jakie skutki ma alienacja?
 • Jakie kroki może podjąć alienowany rodzic?
Prawo do odmowy zeznań

Prawo do odmowy zeznań i odpowiedzi na pytanie w procedurze cywilnej

Jednym z kluczowych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym są zeznania świadków i stron postępowania. Osoba wezwana w charakterze świadka, jest obowiązana zgłosić się na wezwanie do sądu i złożyć zeznania. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polega prawo do odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania.

W tym artykule przeczytasz:

 • Jak wygląda prawo do odmowy zeznań
Zawarcie małżeństwa poza granicami RP Adwokat Wrocław

Zawarcie małżeństwa poza granicami RP

Coraz częściej staje się popularniejsze zawieranie związków małżeńskich poza granicami naszego kraju. Atrakcyjne oferty serwowane nam przez organizatorów wesel, pozwalają nam na spełnienie swoich marzeń, nie tylko wizualnych, ale i krajobrazowych. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Jak wygląda zawarcie związku małżeńskiego pod kątem prawnym?
 • Jak wygląda uroczysta forma zawarcia małżeństwa?
 • Koszty zawarcia małżeństwa za granicą
Upadłość konsumencka - Adwokat Wrocław

Upadłość konsumencka a stan niewypłacalności - Adwokat Wrocław

Każdy z nas chociażby raz w życiu spotkał się pojęciem upadłości konsumenckiej, przez które rozumiemy specjalną procedurę sądową pozwalającą na oddłużenie osoby w sytuacji, gdy nie jest w stanie poradzić sobie ze spłatą bieżących zobowiązań. Jedną z najważniejszych przesłanek by  móc ogłosić upadłość konsumencką jest konieczność znajdowania się dłużnika w stanie niewypłacalności, o czym stanowi nam art. 10 ustawy o Prawie Upadłościowym. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym jest stan niewypłacalności i kiedy on następuję?
 • Jaka jest korelacja między stanem niewypłacalności a upadłością konsumencką?
 • Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
Alimenty na rodzica

Alimenty na rodzica - co musisz wiedzieć? Adwokat Wrocław

Powszechnie utożsamia się obowiązek alimentacyjny z świadczeniami wypłacanymi na rzecz dziecka, ewentualnie byłego małżonka. Jednakże regulacje kodeksowe są na tyle szerokie, że umożliwiają one wystąpić z żądaniem alimentacyjnym większej liczbie podmiotów niż mogłoby się nam zdawać. Artykuł 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że uprawnionymi w tym zakresie są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, co pozwala na różne konfiguracje pomiędzy krewnymi i tak jak dzieci mogą wystąpić o alimenty do rodziców, tak vice versa mogą postąpić rodzice. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Kiedy rodzic może ubiegać się o alimenty?
 • Jak rodzic może się ubiegać o alimenty?
 • W jakiej wysokości są alimenty?
 • Kiedy dziecko może się uchylić od obowiązku alimentacyjnego na rzecz rodzica?
Zgoda rodziców rozwiedzionych na leczenie dziecka

Zgoda rodziców rozwiedzionych na leczenie dziecka - Adwokat Wrocław

Lekarz, zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jest zobowiązany do uzyskania zgody pacjenta przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań czy też innych świadczeń. W stosunku do osoby małoletniej, która nie ukończyła szesnastego roku życia, to rodzice/opiekunowie są uprawnieni do wyrażania zgody w tym zakresie.

Po ukończeniu szesnastego roku życia wymagalna jest zgoda zarówno dziecka jak i przedstawicieli ustawowych- jest to tzw. zgoda podwójna. Ale co w sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni, czy wówczas wystarczająca jest zgoda jednego z nich czy też obojga?

W tym artykule przeczytasz:

 • Kto jest uprawniony do podejmowania decyzji odnośnie leczenia dziecka?
 • Jak zaradzić sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na leczenie?
 • Jaka jest wymagalna forma na wyrażenie owej zgody?
 • Co w sytuacji, gdy małoletni zgadza się na zabieg a rodzic nie i odwrotnie?
Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Opieka naprzemienna nad dzieckiem - co musisz wiedzieć? Adwokat Wrocław

Jednym z elementów, znajdującym się w wyroku rozwodowym jest sposób sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Obecnie, coraz większą popularność w tym zakresie zyskuje opieka naprzemienna, która polega na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem w podobnych oraz powtarzających się okresach czasowych naprzemiennie przez oboje rodziców. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Na czym dokładnie polega opieka naprzemienna?
 • Kiedy i jak można ją ustanowić?
 • Jakie konsekwencję ze sobą ponosi?
 • Jakie są wady oraz zalety takiego rozwiązania?
Wyrok rozwodowy - adwokat Wrocław

Wyrok rozwodowy – czyli o czym rozstrzyga Sąd podczas ustania małżeństwa - adwokat Wrocław

Wyrok rozwodowy reguluje wszystkie ważne kwestie dotyczące rodziny po ustaniu małżeństwa. W każdej treści orzeczenia znajdziemy te same podpunkty, o których rozstrzyga Sąd Okręgowy po uwzględnieniu powództwa.

W tym artykule przeczytasz:

 • Winie
 • Władzy rodzicielskiej
 • Kontaktach z dzieckiem
 • Alimentach
Ubezwłasnowolnienie Adwokat Wrocław

Ubezwłasnowolnienie całkowite a ubezwłasnowolnienie częściowe - Adwokat Wrocław, prawo rodzinne Wrocław

Ubezwłasnowolnienie jest to pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych. Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia – całkowite oraz częściowe. Instytucje te są bardzo podobne, jednak zawierają kilka istotnych różnic. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym jest zdolność do czynności prawnych?
 • Czym jest ubezwłasnowolnienie całkowite?
 • Czym jest ubezwłasnowolnienie częściowe?
 • Różnice pomiędzy ubezwłasnowolnieniem całkowitym a częściowym.
Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Decydując się na rozwód bezsprzecznie, podejmujemy jedną z trudniejszych życiowych decyzji. Z pewnością nie jest to krok, na który można zdecydować się szybko, wręcz przeciwnie potrzeba czasu do podjęcia takiego kroku. Jednak, gdy decyzja o rozwodzie zapadła, to warto dobrze i dokładnie przygotować się do postępowania rozwodowego.

W tym artykule przeczytasz:

 • Jak wziąć rozwód?
 • Jak przygotować się do rozwodu?
 • Jakie dokumenty należy przygotować?
 • Jakie pytania mogą pojawić się na rozprawie i jak na nie odpowiadać?

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław