alienacja rodzicielska - Adwokat Wrocław

Czym jest alienacja rodzicielska? Adwokat Wrocław

Na forach coraz częściej możemy spotkać się z wyrażeniem alienacji rodzicielskiej, która budzi jednak spore emocje zarówno ze strony matek jak i ojców. Jest to dosyć kontrowersyjny temat, ponieważ nie słyszy się o nim na co dzień podczas otwartych rozmów ,,na zewnątrz” a raczej dyskutowany jest mocno w sieci.

W tym artykule przeczytasz:

  • Czym jest alienacja rodzicielska
  • Jak się ona przejawia?
  • Co to tak zwana ,,alienacja w białych rękawiczkach”
  • Jakie skutki ma alienacja?
  • Jakie kroki może podjąć alienowany rodzic?

Czym jest alienacja rodzicielska oraz jak ona się przejawia? Adwokat Wrocław

Alienacja rodzicielska jest zjawiskiem, w którym dziecko jest oddzielane emocjonalnie co najmniej od jednego z rodziców lub w sposób faktyczny. Przybiera ona wiele form i może polegać na różnych zachowaniach. Innymi słowy są to działania manipulacyjne, w której przeważa manipulacja strachem oraz lękiem dziecka. W praktyce jest to sytuacja, w której dziecko nie ma kontaktu z jednym rodzicem bądź obojga rodzicami. Jest to stopniowy proces.

Należy podkreślić fakt, że alienacja nie jest przestępstwem, pomimo podjęcia prób dodania projektu alienacji do kodeksu karnego.

Częstym przypadkiem jest negatywne nastawianie dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi. Ukierunkowane jest wykluczeniem z życia dziecka lub utrudnieniem kontaktów z tym rodzicem, o którym m.inn. tak negatywnie wypowiada się rodzic główny lub opiekun.

alienacja rodzicielska - adwokat Wrocław

Alienacja rodzicielska przejawia się w dwóch rodzajach. Wyróżniamy alienację emocjonalną oraz alienację faktyczną. Klasycznymi przykładami alienacji emocjonalnej są szantaż emocjonalny, mówienie dziecku, że drugi rodzic już go nie kocha itp.

Natomiast alienacja faktyczna jak wskazuje nam sam drugi człon wyrazu – przejawia się faktycznymi stanami, krokami, jakimi jest m.inn. izolacja dziecka od drugiego rodzica. Przykładem może być sytuacja, w której drugi rodzic powinien widzieć się z dzieckiem, a główny rodzic zabrał dziecko na kilkudniowy wyjazd bez powiadomienia rodzica, któremu przysługiwał kontakt z tym dzieckiem.

Czym jest tzw., alienacja w białych rękawiczkach”?

Jest to alienacja emocjonalna. To efekt działań na poziomie emocji, psychiki dziecka. Dokonywana jest ona przez manipulację. Taka manipulacja powoduje odmowę utrzymywania relacji z docelowym rodzicem w wyniku przesadzonych lub fałszywych informacji, które odstraszają wrażliwe emocjonalnie dziecko

Jakie są skutki stosowania alienacji rodzicielskiej?

Niestety zazwyczaj jest tak, że ani manipulant, ani jego ofiara nie zdają sobie sprawy ze skutków jakie ta sytuacja może mieć wpływ na psychikę ich dziecka. Konsekwencją alienacji rodzicielskiej mogą być poważne zaburzenia zdrowotne, rozwojowe, emocjonalne i behawioralne u dziecka. Do długotrwałych skutków zaburzeń w relacji z rodzicem należą m.in.: problemy psychosomatyczne, z panowaniem nad gniewem i złością, niskie poczucie własnej wartości, problemy w budowaniu przyszłych relacji i związków oraz wiele innych. 

Jakie kroki może podjąć alienowany rodzic?

alienacja rodzicielska - adwokat Wrocław

W kodeksie mamy kilka instrumentów, które możemy zastosować. Uwagę naszą zwrócić może art.113 §1 KRiO który mówi, że ,,niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”

  Alienowany rodzic może na początku wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów. Powinien również złożyć tzw. wniosek o zabezpieczenie, czyli rozstrzygnięcie o tych kontaktach w trybie pilnym. Podkreślić należy, że wspomniany tryb pilny w większych miastach może być rozpatrywany przez Sąd nawet 6 miesięcy, mimo że ustawa nakazuje zorganizowanie rozprawy w ciągu miesiąca.

  Jeśli rodzic kilkakrotnie nie ,,wyda” dziecka na kontakt z rodzicem. Może tutaj być wprowadzone postępowanie o ukaraniu karą pieniężną.  W praktyce wygląda to tak, że jeśli jest rozstrzygnięty wyrok lub postanowienie a rodzic zaniecha widzenia się dziecka z drugim rodzicem, może zostać ukarany karą pieniężną. Wniosek o zagrożenie ukarania karą pieniężną do sądu musi być udokumentowany tj. SMS, zdjęcie, sporządzenie notatki służbowej w najbliższym komisariacie. Wniosek ten składamy do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich opłata sądowa wynosi 100zł. Dołączamy również akt urodzenia dziecka oraz postanowienie lub wyrok, który przyznał nam te kontakty z klauzulą wykonalności.

  Drugim etapem rodzica, którego kontakty nie zostały zrealizowane jest pismo z informacjami o tych niezrealizowanych kontaktach. Sąd na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym, nakłada poszczególne kary na rodzica, który tych kontaktów nie zrealizował. Najczęściej są to kary na poziomie kilkuset złotych, które zazwyczaj są uzależnione od wysokości dochodów. W tym przypadku sąd bada przedstawione zeznania podatkowe każdego z rodziców.

Alienacja to dość szeroki temat, dlatego jeśli jesteś alienowanym rodzicem, najlepiej skonsultuj się z prawnikiem, terapeutą lub mediatorem.

Alienacja rodzicielska - Kancelaria Adwokacka Wrocław

alienacja rodzicielska - adwokat Wrocław

W obliczu rosnących wyzwań współczesnego prawa, szczególnie w zakresie delikatnych konfliktów prawnych wpływających na prywatne aspekty życia osób, rola wyspecjalizowanych kancelarii prawnych staje się niezbędna. Te kancelarie, takie jak nasza, nie tylko oferują wsparcie prawne, ale także empatię i zrozumienie, co jest kluczowe w skomplikowanych sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Nasza kancelaria prawnicza wyróżnia się na rynku dzięki specjalizacji w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Jesteśmy świadomi, jak stresujące i obciążające mogą być tego typu sprawy. Dlatego staramy się zapewnić naszym klientom usługi, które są nie tylko profesjonalne, ale również szybkie i skuteczne. Nasz zespół doświadczonych adwokatów angażuje się w każdą sprawę z pełnym zaangażowaniem, co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Podstawą naszej pracy jest indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala nam na głębokie zrozumienie jego sytuacji i odpowiednie reagowanie na jego potrzeby. Nasze usługi charakteryzuje głęboka empatia, co jest równie ważne jak wiedza prawna czy doświadczenie. Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszych umiejętności, by jeszcze lepiej służyć naszym klientom.

Dla osób potrzebujących wsparcia w kwestiach rodzinnych lub opiekuńczych, oferujemy nasze kompleksowe usługi. Zapewniamy, że każda sprawa jest traktowana z należytą uwagą i troską, co jest naszym priorytetem na każdym etapie procesu prawnego.

Kontakt z kancelarią

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz pomocy prawnej, nie wahaj się skontaktować z naszą kancelarią. Nasz zespół profesjonalistów jest gotowy, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązania i odnaleźć się w nowej rzeczywistości życiowej. Nasze doświadczenie i profesjonalizm są gwarancją, że możesz nam zaufać w najbardziej wymagających okolicznościach.

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław