Kancelaria Adwokacka Wrocław

Czy obecność pozwanego/pozwanej na rozprawie rozwodowej jest obowiązkowa?

Obecność na rozprawie rozwodowej leży w interesie każdej ze stron. Stawiennictwo na rozprawie ma na celu przede wszystkim przedstawienie swoich stanowisk oraz przesłuchanie stron przez sąd, który rozstrzygnie, czy zaistniał całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, inaczej mówiąc, czy wystąpiły przesłanki do rozwiązania małżeństwa. 

W tym artykule przeczytasz:

  • Czy obecność strony pozwanej jest obowiązkowa?
  • Jakie skutki niesie za sobą nieobecność strony pozwanej i czy rozwód będzie możliwy bez jej obecności?
  • Czy obecność powoda/powódki jest obowiązkowa i czym skutkuje nieobecność na pierwszej rozprawie?

Czy obecność strony pozwanej jest obowiązkowa? Adwokat Wrocław

Kancelaria Adwokacka Wrocław

Zgodnie z art. 428 § 1 KPC rozprawa w sprawie rozwodowej odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Tak więc niestawiennictwo strony pozwanej nie wpływa na bieg sprawy, nie ma też teoretycznie wpływu na czas trwania postępowania rozwodowego. Jednak obecność strony pozwanej na rozprawie rozwodowej ma duże znaczenie dla całego postępowania sądowego, daje możliwość obrony przed zarzutami strony powodowej, a także uzyskania korzystniejszego rozstrzygnięcia rozwodu.

W każdej sprawie o rozwód sąd jest zobowiązany zarządzić przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Sąd wydając wyrok orzekający rozwód, nie może oprzeć się jedynie na uznaniu powództwa lub wyłącznie na twierdzeniach i okolicznościach faktycznych zawartych w pozwie. Obecność strony pozwanej na rozprawie może znacznie przyspieszyć postępowanie, ponieważ w praktyce, jeżeli sąd nie będzie miał możliwości przesłuchania pozwanego/pozwanej, to wyznaczy on kolejny termin rozprawy, by taką możliwość stworzyć.

Jeżeli niestawiennictwo było usprawiedliwione spowodowane czynnikami, które uniemożliwiały przesłuchanie strony, to sąd może wówczas przesłuchać tylko jedną stronę co do okoliczności spornych lub pominąć dowód z przesłuchania stron. Należy jednak pamiętać, że strony mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod ich nieobecność. Jeżeli strona pozwana taki wniosek złoży taki wniosek i uzasadni swoją nieobecność, to rozprawa może się odbyć.

Jakie skutki niesie za sobą nieobecność strony pozwanej i czy rozwód będzie możliwy bez jej obecności?

Kancelaria Adwokacka Wrocław

Strona pozwana powinna stawić się na każde wezwanie do sądu. Pismo sądowe, które zostało zatytułowane jako wezwanie, wiąże stronę do osobistego udziału w rozprawie. Niestawiennictwo na posiedzenie nie hamuje postępowania, może jednak wywołać skutki prawne. Jeżeli strona pozwana nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na rozprawę pomimo wezwania, to sąd zgodnie z art. 429 KPC może skazać ją na grzywnę, stosując przepisy o karach za niestawiennictwo świadka, sąd nie może jednak w żaden sposób przymusić stronę, by stawiła się ona na posiedzeniu.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd może, wydać wyrok zaoczny orzekający rozwód, jeśli strona pozwana nie złożyła wniosku o przeprowadzenie rozprawy podczas swojej nieobecności, nie składała wyjaśnień ustnie lub na piśmie, nie stawiła się na rozprawie lub nie brała udziału pomimo stawienia się na niej. Taki wyrok może zostać wydany także w sytuacji, gdy nieobecność strony pozwanej była spowodowana istotnymi przeszkodami.

Wyrok zaoczny jest ostatecznością. Sąd wydaje go w przypadku, gdy ustalił przyczyny nieobecności strony, a środki, które miały skłonić pozwanego/pozwaną do stawiennictwa nie odniosły skutków.

Czy obecność powoda/powódki jest obowiązkowa i czym skutkuje nieobecność na pierwszej rozprawie?

Kancelaria Adwokacka Wrocław

Rozprawa odbędzie się także podczas nieobecności strony powodowej, wyjątek stanowi jedynie pierwszy termin rozprawy w sprawie. Strona, która złożyła pozew o rozwód, musi stawić się na pierwsze posiedzenie. W przypadku jej nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd zawiesi postępowanie, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

Jeśli jednak na posiedzeniu pojawi się pełnomocnik strony powodowej, to mimo jej nieobecności sąd nie zawiesi postępowania. Podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek strony powodowej, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia. W razie niezłożenia takiego wniosku po upływie roku postępowanie zostanie przez sąd umorzone.

Nieobecność strony powodowej na kolejnych rozprawach nie skutkuje zawieszeniem postępowania. Powód/powódka także może złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod jej nieobecność, to jednak wniosek ten nie będzie skuteczny w przypadku pierwszego posiedzenia.

Kancelaria Adwokacka Wrocław

Kancelaria Adwokacka Wrocław

W obliczu narastających wyzwań współczesnego świata prawnego, szczególnie w obszarze delikatnych zagadnień prawnych dotykających prywatności jednostek, nieocenioną rolę odgrywają wyspecjalizowane kancelarie prawne. Nasza kancelaria, która koncentruje się na prawie rodzinnym i opiekuńczym, nie tylko dostarcza profesjonalne wsparcie prawne, ale również empatię i zrozumienie, niezbędne w trudnych sprawach związanych z rodziną i opieką.

Dzięki naszej specjalizacji w prawie rodzinnym i opiekuńczym, zdajemy sobie sprawę z emocjonalnego ciężaru, jaki niosą te sprawy. W naszym podejściu łączymy profesjonalizm z szybkością i efektywnością, dbając o to, aby każdy klient otrzymał najwyższej jakości obsługę. Nasz zespół doświadczonych adwokatów podchodzi do każdej sprawy z pełnym zaangażowaniem, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Praca w naszej kancelarii opiera się na indywidualnym podejściu do każdego klienta, co umożliwia nam dogłębne zrozumienie jego sytuacji i adekwatne dostosowanie naszej pomocy do jego potrzeb. Empatia jest równie ważna co wiedza prawna i doświadczenie, dlatego nieustannie dążymy do doskonalenia naszych umiejętności, aby lepiej służyć naszym klientom.

Dla osób poszukujących wsparcia w kwestiach rodzinnych i opiekuńczych oferujemy nasze wszechstronne usługi. Zapewniamy, że każda sprawa jest traktowana z najwyższą starannością i uwagą, co jest dla nas priorytetem w każdym etapie postępowania prawnego.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia prawnego, nie wahaj się skontaktować z naszą kancelarią. Nasi profesjonaliści są gotowi, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązania i odnaleźć spokój w nowej rzeczywistości. Nasze doświadczenie i profesjonalizm zapewniają, że jesteśmy godni Twojego zaufania, nawet w najbardziej wymagających okolicznościach.

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław