adwokat Wrocław

Dowód z nagranej rozmowy w sprawie o rozwód

Miłości od zawsze towarzyszyły wielkie emocje - a jeszcze większe - jej końcowi. Gdy dochodzi do ustania więzi między małżonkami, a proces rozwodowy zbliża się wielkimi krokami, atmosfera pomiędzy parą potrafi być bardzo napięta - zwłaszcza gdy każda ze stron obarcza drugą winą rozpadu ich małżeństwa.

Zastanawiamy się wtedy jakie dowody pomogą nam wygrać i udowodnić naszą rację. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się w końcu nowe możliwości na udokumentowanie np. zdrady.  Jedną z opcji jest dość łatwe do wykonania – nagranie rozmowy telefonicznej. Czy jednak taki dowód może być później wykorzystany w procesie?

W tym artykule przeczytasz:

  • Czy nagrana rozmowa telefoniczna może być dowodem w sprawie rozwodowej?

Wyrażenie zgody a wykorzystanie nagrania rozmowy w sprawie o rozwód - adowkat Wrocław

adwokat wrocław

W sprawach rozwodowych dowody mogą odgrywać kluczową rolę w ustaleniu przebiegu wydarzeń oraz winy jednej ze stron. Jednym z takich dowodów mogą być nagrania rozmów między małżonkami. Warto jednak wiedzieć, że legalność i możliwość wykorzystania takich nagrań przed sądem są ściśle regulowane przez prawo.

Legalność nagrywania rozmów

Nagrywanie rozmów bez zgody uczestników jest generalnie uznawane za nielegalne i może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym odpowiedzialności karnej. Wyjątkiem są sytuacje, w których osoba nagrywająca jest jednym z uczestników rozmowy – wtedy nagranie własnej rozmowy nie wymaga zgody drugiej strony. Niemniej jednak, wykorzystanie tak uzyskanego materiału jako dowodu w sprawie sądowej, zwłaszcza w sprawie o rozwód, może być problematyczne.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie nagrania

Jeśli osoby nagrane wyrażą zgodę na wykorzystanie nagrania w celach dowodowych przed sądem, usuwa to zazwyczaj przeszkodę, jaką stanowi nielegalne pozyskanie nagrania. Wyrażenie zgody oznacza, że obie strony akceptują wykorzystanie nagrania jako dowodu i zrzekają się ewentualnych roszczeń dotyczących naruszenia ich prywatności.

Znaczenie zgody w kontekście rozwodowym

W sprawach rozwodowych, gdzie często występują oskarżenia o zdradę, przemoc czy inne niewłaściwe zachowania, nagrania mogą dostarczyć niezbędnych dowodów. Wyrażenie zgody przez obie strony na wykorzystanie nagrania pozwala na jego legalne użycie w sądzie, co może znacząco wpłynąć na przebieg i wynik sprawy.

Procedura wyrażenia zgody

Wyrażenie zgody na wykorzystanie nagrania powinno być udokumentowane w sposób formalny. Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie pisemnej zgody, w której obie strony potwierdzają, że zgadzają się na użycie nagrania jako dowodu w sądzie. Taki dokument może być przedstawiony przed sądem jako dowód zgody obu stron, co zabezpiecza przed ewentualnymi zarzutami o nielegalne pozyskanie nagrania.

Brak zgody a wykorzystanie nagrania rozmowy w sprawie o rozwód

adwokat rozwodowy Wrocław

Dział III kodeksu postępowania cywilnego który właśnie kwestię dowodów reguluje nie daje jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Według artykułu 1 - za przedmiot dowodu uznaje się fakty, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Kolejne przepisy stanowią o dokumentach, zeznaniach świadków, opiniach biegłych, oględzinach, przesłuchaniu oraz o innych środkach dowodowych. I to właśnie w oddziale 7, dotyczącym innych środków dowodowych znajdują się art. 308, który stanowi, iż : ,,Dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 2431 stosowanie przepisów ustawy do dokumentów zawierających tekst, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów” oraz art. 309: ,,Sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi niż wymienione w artykułach poprzedzających określi sąd zgodnie z ich charakterem, stosując odpowiednio przepisy o dowodach.”

Po analizie przepisów kodeksu można więc wysunąć wniosek, że nagrana rozmowa telefoniczna może zostać wykorzystana jako dowód w sprawie rozwodowej.

Również w wyroku Sąd Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt
IV CKN 94/01 teza zakłada, iż:,,Nie ma zasadniczych powodów do całkowitej dyskwalifikacji kwestionowanego przez pozwaną dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez wiedzy jednego z rozmówców. Skoro strona pozwana nie zakwestionowała skutecznie w toku postępowania autentyczności omawianego materiału, to mógł on służyć za podstawę oceny zachowania się pozwanej w stosunku do pozwanego (…).” 

Z uzasadnienia tego wyroku jasno wynika, że nagranie z rozmowy telefonicznej może więc posłużyć jako dowód. I nie miało tutaj znaczenia, że nagrana rozmowa telefoniczna między małżonkami miała miejsce po dwuletnim okresie separacji i odrębnym zamieszkaniu małżonków.

Podsumowując: Możemy wykorzystać nagraną przez nas rozmowę telefoniczną z małżonkiem jako dowód w sprawie rozwodowej, jednakże warto pamiętać o tym, by nagranie nie powstało niezgodnie z prawem – a więc przez założenie drugiej stronie podsłuchu. Nagrana rozmowa powinna również przebiegać tylko między nami, a drugim małżonkiem, a nie np. małżonkiem i jego kochanką, bądź znajomym.  Nie powinno również dojść do jakichkolwiek modyfikacji nagrania - np. poprzez wycięcie i pozostawienie tylko najbardziej dla nas korzystnego fragmentu.

Oczywiście przydatność takiego dowodu przed jego wykorzystaniem na sali sądowej najlepiej skonsultować ze swoim pełnomocnikiem.

Ostateczne uznanie treści wynikającej z nagrania za dowód o istotnym znaczeniu w konkretnej sprawie należy do Sądu. 

Kontakt z kancelarią adwokacką

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia prawnego, nie wahaj się skontaktować z naszą kancelarią. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci przejść przez trudne chwile i odnaleźć się w nowej rzeczywistości życiowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego odwiedzenia naszej kancelarii. Nasi specjaliści są gotowi, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i umówić się na spotkanie, podczas którego omówimy Twoje potrzeby i oczekiwania.

Powierzając nam swoje sprawy, możesz być pewien, że dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania. Działamy z pełnym zaangażowaniem, dbając o to, aby każdy klient czuł się wspierany i zrozumiany. Twoje zaufanie jest dla nas najważniejsze, dlatego podejmujemy się każdego zadania z należytą starannością i odpowiedzialnością.

Nie jesteś sam w trudnych chwilach – nasza kancelaria jest tu, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami i pozwól, abyśmy wspólnie znaleźli drogę do rozwiązania Twoich problemów prawnych.

ŹRÓDŁA:

  1. https://arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s618/
  2. https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglruguydmnbshayq&refSource=search-facets
  3. https://adwokat-kubica.pl/czy-nagrana-rozmowa-moze-byc-dowodem-w-sprawie-o-rozwod/


 

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław