Raport detektywistyczny w postępowaniu rozwodowym

Raport detektywistyczny w postępowaniu rozwodowym

Raport detektywistyczny może odgrywać kluczową rolę w postępowaniu rozwodowym, oferując cenne dowody, które mogą wpłynąć na decyzje sądu dotyczące alimentów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Jego znaczenie w procesach rozwodowych wzrasta w miarę zaostrzania się walki o prawa rodzicielskie oraz zasoby finansowe.

W tym artykule przeczytasz:

  • O roli detektywa w rozwodach
  • Czym jest raport detektywistyczny?
  • Co powinno zawierać sprawozdanie detektywistyczne?

Rola detektywa w rozwodach

W przypadku rozwodów konfliktowych, gdzie jedna ze stron podejrzewa drugą o niewierność, ukrywanie majątku czy inne nieuczciwe działania, detektywi są często zatrudniani do zebrania dowodów. Ich praca może obejmować śledzenie, monitorowanie aktywności w mediach społecznościowych, a nawet zbieranie informacji od świadków.

Kluczowym aspektem jest legalność i etyka zbierania dowodów. Detektywi muszą działać w granicach prawa, unikając naruszania prywatności czy innych praw obywatelskich. Dowody uzyskane nielegalnie są zazwyczaj odrzucane przez sąd i mogą prowadzić do konsekwencji prawnych.

Wybór detektywa

rozwód wrocław raport detektywistyczny

Wybór odpowiedniego detektywa jest kluczowy. Ważne jest, aby zatrudnić licencjonowanego profesjonalistę z doświadczeniem w sprawach rodzinnych. Rekomendacje i opinie innych klientów mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji.

Detektyw, a wpływ na opiekę nad dziećmi

W niektórych przypadkach raporty mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące opieki nad dziećmi. Dowody na złe zachowanie, nałogi czy nieodpowiedzialne działania jednego z rodziców mogą przekonać sąd do przyznania opieki drugiej stronie.

Czym jest raport detektywistyczny?

Jest to dokument, który stanowi pisemne sprawozdanie z czynności wykonanych przez w danej sprawie. Zgodnie z art. 13 ustawy o usługach detektywistycznych detektyw ma obowiązek sporządzenia i przekazania takiego pisma zleceniodawcy. Taki dokument może stanowić istotny dowód podczas postępowania sądowego.

Co powinno zawierać takie sprawozdanie?

rozwód wrocław raport detektywistyczny

Raport powinien zostać przedstawiony zleceniodawcy w formie pisemnej. Raport obejmuje przede wszystkim; datę zawarcia umowy oraz opis przedmiotu umowy, a także opis stanu faktycznego, datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia czynności oraz określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności. Przedstawione powyżej elementy są obligatoryjne i muszą zostać zawarte w dokumencie.

Sprawozdanie może zawierać również inne informacje, które z punktu widzenia zleceniodawcy mogą być istotne. Mogą być to na przykład analizy, wnioski wynikające z działań czy propozycje dalszych działań w danej sprawie. Jednak najważniejsze jest, by sprawozdanie przedstawiało wyłącznie fakty oraz było wykonane obiektywnie. Materiały, które detektyw gromadzi podczas przeprowadzania czynności, muszą opisywać rzeczywistość.

Jeśli raport będzie zawierał nieprawdziwe informacje lub nieścisłości, łatwo będzie podważyć jego wiarygodność, co może zaszkodzić klientowi.  Sprawozdanie nie powinno opierać się wyłącznie na opisie wykonanych czynności i zaobserwowanych sytuacji, najlepiej żeby były one poparte załącznikami takimi jak na przykład zdjęcia lub wideo, które zostały wykonane w taki sposób, by nie budziły zastrzeżeń co do ich prawdziwości. Podkreślić należy, że dobry raport nie może zawierać oceny i komentarzy. Powinien natomiast być sporządzony w taki sposób by był jasny i czytelny.

Sprawozdanie detektywistyczne jako dowód w postępowaniu rozwodowym

rozwód wrocław raport detektywistyczny

Raport detektywistyczny jest dowodem prywatnym w rozumieniu art. 245 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Podpis na tym dokumencie złożony przez detektywa sprawia, że jest on objęty domniemaniem prawdziwości, czego skutkiem może być odwrócenie ciężaru dowodowego lub udowodnienie przedstawionych faktów. Dowody mają istotne znaczenie dla wydawanych przez Sąd wyroków.

W przypadku pozwu o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka należy udowodnić, że to właśnie współmałżonek ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Sprawozdanie detektywistyczne bezsprzecznie może pomóc w udowodnieniu zdrady małżeńskiej lub faktu opuszczenia czy zaniedbywania rodziny. Dowód w postaci sprawozdania detektywistycznego jest w pełni legalny i może zostać dopuszczony w postępowaniu sądowym, także detektyw, który do sporządził, może zostać wezwany do Sądu w charakterze świadka.

Należy jednak pamiętać, że raport nie jest dowodem niepodważalnym. Sąd najwyższy w swoim wyroku z dnia 30 czerwca 2004 r. syg. IV CK 474/03 zaznacza, że „Dowód z dokumentu prywatnego jest samodzielnym środkiem dowodowym, którego moc sąd ocenia według zasad określonych w art. 233 § 1 k.p.c.” Art. 233 KPC mówi o zasadzie swobodnej oceny dowodów, to Sąd ocenia czy przedstawiony dowód jest wiarygodny i jaką ma on moc dowodową. Każdy raport detektywistyczny będzie więc oceniany przez Sąd indywidualnie w zależności od danej sprawy.

Podsumowując, skorzystanie z usług profesjonalnego detektywa może znacznie zwiększyć szanse na wygraną sprawę w Sądzie, a sprawozdanie z przeprowadzonych przez detektywa czynności i zaobserwowanych sytuacji może się rzeczywiście przydać w udowodnieniu winy współmałżonka.

Po otrzymaniu takiego raportu, jak i innych materiałów od detektywa pamiętaj, by skonsultować je ze swoim pełnomocnikiem, w celu ich weryfikacji oraz obrania strategii.

Przeczytaj także:

Jak przebiega rozprawa rozwodowa?

Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Jak się przygotować do rozwodu?

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław