Zgoda rodziców rozwiedzionych na leczenie dziecka

Zgoda rodziców rozwiedzionych na leczenie dziecka - Adwokat Wrocław

Lekarz, zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jest zobowiązany do uzyskania zgody pacjenta przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań czy też innych świadczeń. W stosunku do osoby małoletniej, która nie ukończyła szesnastego roku życia, to rodzice/opiekunowie są uprawnieni do wyrażania zgody w tym zakresie.

Po ukończeniu szesnastego roku życia wymagalna jest zgoda zarówno dziecka jak i przedstawicieli ustawowych- jest to tzw. zgoda podwójna. Ale co w sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni, czy wówczas wystarczająca jest zgoda jednego z nich czy też obojga?

W tym artykule przeczytasz:

  • Kto jest uprawniony do podejmowania decyzji odnośnie leczenia dziecka?
  • Jak zaradzić sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na leczenie?
  • Jaka jest wymagalna forma na wyrażenie owej zgody?
  • Co w sytuacji, gdy małoletni zgadza się na zabieg a rodzic nie i odwrotnie?

Kto jest uprawniony do podejmowania decyzji odnośnie leczenia dziecka?

Co do zasady, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest uprawnione do podejmowania decyzji o sprawach dziecka- w tym także o jego leczeniu. Ponadto, zgodnie z art. 97 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego o ‘’ istotnych sprawach dziecka’’ są rodzice zobowiązani decydować wspólnie. Owe istotne sprawy to kwestie związane z życiem dziecka, takie jak zmiana szkoły, zmiana nazwiska, ustalenie miejsca pobytu czy też sposób leczenia.

Zgodnie z przepisami, dopiero pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej skutkuje brakiem możliwości decydowania o leczeniu dziecka, natomiast w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej to sąd w swym orzeczeniu determinuje prawo i obowiązek współdecydowania o leczeniu oraz zakres tych uprawnień.

leczenie dziecka po rozwodzie adwokat wrocław

Jak zaradzić sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na leczenie? Adwokat Wrocław

Jeśli, na procesie podejmowania decyzji dojdzie do różnicy zdań i braku porozumienia rodziców w przedmiocie leczenia dziecka to wątpliwości te rozstrzyga sąd opiekuńczy (na podstawie art. 97 §2 k.r.o.). Prawo do składania  wniosku w tej sprawie ma każdy z rodziców. Co ciekawe prawo to przysługuje również lekarzowi, gdy uzyskanie porozumienia między rodzicami nie jest możliwe a pacjent (dziecko) wymaga pomocy specjalistycznej (o czym stanowi art. 34  §6 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty).

Należy pamiętać również o tym, że lekarz może wykonywać czynności bez zgody zarówno przedstawiciela ustawowego jak i sądu, gdy zwłoka o uzyskanie wymagalnej zgody groziłaby niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia małoletniego.

Troszeczkę inaczej sytuacja się kształtuje w przypadku szczepionek. Gdy sprawa dotyczy szczepionek obowiązkowych, to są np. przeciwko gruźlicy, błonicy, odrze, śwince, różyce, to nie jest wymagalna formalna zgoda obojga rodziców do zaszczepienia.  Jednakże, z aspekcie szczepień nieobowiązkowych, np. przeciwko grypie, ospie wietrznej czy przeciwko COVID-19, to sytuacja jest analogiczna co w przypadku innych zabiegów medycznych- wymagalna jest zgoda rodziców, a gdy jej brak to orzeka sąd opiekuńczy.

leczenie dziecka po rozwodzie adwokat wrocław

Jaka jest wymagalna forma na wyrażenie owej zgody? Rozwód Wrocław

Zgodnie z ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, to wymagalną formą jest forma pisemna. Jednakże, w stosunku do zgody udzielonej przez rodziców to pisemna zgoda obojga wymagalna jest tylko w przypadku zabiegów czy procedur o podwyższonym ryzyku- w innych wystarczy tylko pisemna zgoda jednego rodzica a drugi z rodziców może  wyrazić swą wolę ustnie lub w inny sposób nie budzący wątpliwości. W przypadku szczepień forma pisemna jest konieczna tylko w sytuacjach, gdy rodzic jest nieobecny  podczas badania kwalifikującego lub podczas obowiązkowego szczepienia dziecka powyżej lat 6.

Brak ważnej zgody uniemożliwia nam dokonanie zabiegu. A jaka jest zgoda nieważna? Uznamy za nie, np. zgody wydane przez rodzica, który ma ograniczoną władzę rodzicielską do spraw leczniczych. Sam dokument, pozwalający na zabieg, musi być odręcznie podpisany przez rodzica, który udziela zgodę oraz wyraźnie określać wolę rodzica to dokonania zabiegu. Ponadto, powinna zawierać danę dziecka oraz rodzica.

leczenie dziecka po rozwodzie adwokat wrocław

Co w sytuacji, gdy małoletni zgadza się na zabieg a rodzic nie i odwrotnie?

Zdarza się, że małoletni wyraża zgodę na leczenie, a rodzice nie (bądź odwrotnie). Zgodnie z ustawą, w sytuacji gdy małoletni po 16 roku życia ma zdanie odmienne od swych przedstawicieli ustawowych lub gdy tej zgody w ogóle nie otrzymał konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego. Pismo w tej sprawie nie musi być szczególnie sformalizowanej, a wystarczy by wyjaśnić problem oraz to jak dana sytuacja może wpłynąć na zdrowie młodocianego. Sądy w tych sprawach rozstrzygają różnie i często badana jest ogólna dojrzałość młodocianego, konieczność czynności medycznej, charakter czynności.

Rozwód Wrocław - co musisz wiedzieć?

W obliczu rosnącej złożoności współczesnych konfliktów prawnych, które często dotykają najbardziej intymne sfery naszego życia, znaczenie profesjonalnej pomocy prawnej staje się nie do przecenienia. W tym kontekście, nasza kancelaria adwokacka wyróżnia się na tle innych, specjalizując się w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nasze usługi są skierowane do tych, którzy w trudnych chwilach życiowych szukają nie tylko wysokiej jakości wsparcia prawnego, ale również życzliwości i zrozumienia.

Zdajemy sobie sprawę, że konflikty prawne mogą być szczególnie stresujące i obciążające, gdy dotyczą tak delikatnych kwestii jak sprawy rodzinne i opiekuńcze. Dlatego naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom szybkiego i skutecznego rozwiązania ich problemów. Nasz zespół doświadczonych adwokatów angażuje się w każdą sprawę z pełnym profesjonalizmem, dbając o to, by obsługa prawna była przeprowadzona sprawnie i z należytą uwagą na detale.

Nasze podejście

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim empatią i zrozumieniem dla sytuacji, w której znajdują się nasi Klienci. Wiemy, jak ważne jest, aby poczuć wsparcie i mieć zaufanie do swojego adwokata, szczególnie w przypadku spraw o tak osobistym charakterze. Dzięki temu, nasi Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz na to, że zostaną otoczeni troską i zrozumieniem na każdym etapie procesu prawnego.

Wysoka jakość usług

Dążymy do tego, aby nasze usługi stały na najwyższym możliwym poziomie. Oznacza to nie tylko dokładność i profesjonalizm w prowadzeniu spraw, ale również ciągłe doskonalenie naszej wiedzy i umiejętności. Świat prawa jest dynamiczny i wymaga od prawników nieustannego aktualizowania informacji oraz doskonalenia swoich kompetencji. Nasza kancelaria adwokacka jest miejscem, gdzie te wysokie standardy są codziennie spełniane.

W dzisiejszych czasach, kiedy prawnicze aspekty życia mogą wpływać na jego najbardziej prywatne sfery, pomoc doświadczonej kancelarii adwokackiej staje się kluczowa. Nasza specjalizacja w prawie rodzinnym i opiekuńczym pozwala nam oferować Klientom nie tylko profesjonalne wsparcie prawne, ale również życzliwość i zrozumienie, które są tak potrzebne w tych trudnych momentach. Zapewniamy, że każda sprawa jest dla nas równie ważna i traktowana z najwyższą starannością, co pozwala naszym Klientom szybciej odnaleźć się w nowych rzeczywistościach życiowych.

Masz pytania? Zapraszamy do działu Kontakt

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław