PRAWO CYWILNE

Reprezentuję Klientów w zakresie prawa cywilnego, m.in. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozliczenie związków faktycznych (konkubinat, związek partnerski),
 • śłużebność gruntową, osobistą i przesyłu
 • rozstrzygnięcie sporów o własność (zniesienie współasności, powództwo windykacyjne i negatoryjne),
 • ochronę posiadania (roszczenie posesoryjne),
 • eksmisję,
 • czyny niedozwolone,
 • odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • uznanie za zmarłego,
 • stwierdzenie zgonu,
 • postępowanie zabezpieczające,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź testamentu, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, wydziedziczenie, niezgodność dziedziczenia, polecenie, zapis windykacyjny,
 • wpis do ksiąg wieczystych.
Image
Image

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław