PRAWO RODZINNE

Rozwód

Reprezentuję Klientów w sprawach z zakresu postępowania rozwodowego i postępowań pokrewnych m.in. o. :

 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • separację,
 • zniesienie separacji,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Alimenty

Reprezentuję Klientów z zakresu postępowania alimentacyjnego m.in. o:

 • alimenty na rzecz małoletniego dziecka,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • uchylenie alimentów,
 • alimenty na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • niealimentację.

Sprawy dotyczące małoletnich dzieci

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, m.in. o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi stron,
 • uregulowanie kontaktów dziadków z małoletnimi dziećmi,
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka,
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie/ustalenie macierzyństwa.

Sprawy dotyczące członków rodziny i krewnych

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących członków rodziny i krewnych m.in. o:

 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • ustanowienie kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • ustanowienie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej z opieki,
 • uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • zmianę ubezwłasnowolnienia,
 • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej psychicznie,
 • przemoc domową.

Sprawy majątkowe

Reprezentuję Klientów w sprawach majątkowych m.in. o:

 • podział majątku,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • zniesienie współwłasności.

Spadki

Reprezentuję Klientów w sprawach spadkowych m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • dział spadku,
 • podział majątku spadkowego,
 • unieważnienie testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zachowek.
Image
Image
Image

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław