PRAWO KARNE

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących znęcania.

Zgodnie z art. 207 § 1 kk „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

W pierwszej kolejności należy zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – jest to etap przygotowawczy postępowania karnego. Wówczas należy zgromadzić wszystkie niezbędne dowody dotyczące sprawy tj. obdukcje lekarskie, nagrania, wiadomości tekstowe, dane świadków i inne, które uwiarygodnią stosowanie przemocy.

Następnie, gdy prokurator zdecyduje wnieść akt oskarżenia, zostanie on przesłany do Sądu. Z kolei na etapie postępowania sądowego Osoba Pokrzywdzona może działać jako Oskarżyciel Posiłkowy. Często ofiarę przemocy zastępuję adwokat, działając jako pełnomocnik Oskarżyciela Posiłkowego lub z drugiej strony jako Obrońca Oskarżonego.

Image

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław