Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Decydując się na rozwód bezsprzecznie, podejmujemy jedną z trudniejszych życiowych decyzji. Z pewnością nie jest to krok, na który można zdecydować się szybko, wręcz przeciwnie potrzeba czasu do podjęcia takiego kroku. Jednak, gdy decyzja o rozwodzie zapadła, to warto dobrze i dokładnie przygotować się do postępowania rozwodowego.

W tym artykule przeczytasz:

 • Jak wziąć rozwód?
 • Jak przygotować się do rozwodu?
 • Jakie dokumenty należy przygotować?
 • Jakie pytania mogą pojawić się na rozprawie i jak na nie odpowiadać?

Jak wziąć rozwód? Aktualna procedura rozwodowa w Polsce

Rozwód to definitywne zakończenie małżeństwa, proces, który w Polsce możliwy jest jedynie przez wyrok sądu okręgowego. Jednakże, istnieje możliwość osiągnięcia porozumienia między małżonkami poprzez negocjacje rozwodowe lub mediacje, co pozwala ustalić wspólne stanowisko i zawrzeć porozumienie rodzicielkie bądź ugodę mediacyjną. 

Po wyroku rozwodowym ustaje większość praw i obowiązków małżonków. Jednak pewne obowiązki, jak te między rozwiedzionymi małżonkami, mogą pozostać.

Przyczyny rozwodów

Przyczyny rozwodów są różnorodne i obejmują:

 • Zdradę małżeńską.
 • Alkoholizm, narkomanię, hazard, uzależnienie od dopalaczy i innych środków odurzających.
 • Niegospodarność, uchylanie się od pracy.
 • Niechęć do posiadania dzieci lub powiększenia rodziny.

Również istotne są powody unieważnienia małżeństwa, takie jak niezdolność konsensualna i wady zgody małżeńskiej. Statystyki pokazują, że w 2020 roku w Polsce zawarto prawie 150 000 związków małżeńskich, z których ponad 50 000 zostało rozwiązanych przez rozwód. Liczba rozwodów w Polsce rośnie.

Jak przygotować się do rozwodu? Adwokat rodzinny Wrocław

rozwód Wrocław

Pierwszym krokiem będzie ustalenie, dlaczego małżeństwo się rozpadło, czyli jaka jest faktyczna przyczyna rozwodu. Najczęściej takimi przyczynami są: nadużywanie alkoholu, używki, przemoc domowa, zdrada małżeńska czy niezgodność charakterów, czy też poglądów. Należy zadać sobie pytanie, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, czy jest to wina jednego z małżonków, czy może obojga. Ustalenie tego, kto jest winny rozpadu małżeństwa, ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

W przypadku rozwodu bez orzekania winy należy pamiętać, że do takiego rozstrzygnięcia sprawy potrzebny jest zgodny wniosek małżonków. W innym razie Sąd w swoim wyroku będzie musiał orzec o winie obojga małżonków lub o wyłącznej winie jednego z nich. Jeżeli jeden z małżonków czuje się pokrzywdzony przez współmałżonka i wnosi, by Sąd orzekł rozwód z jego winny, to tę winę trzeba wykazać.

Dowody są bardzo ważnym elementem postępowania, materiał dowodowy pozwoli wykazać winę małżonka za rozpad małżeństwa, a także udowodnić, że to nie Ty ją ponosisz. W sprawach rozwodowych strony mogą się same reprezentować, jednak warto skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego. Bądź szczery ze swoim pełnomocnikiem, nie będzie mógł on obrać skutecznej strategii procesowej, jeśli zataisz przed nim istotne okoliczności sprawy.

Jakie dokumenty należy przygotować?

rozwód Wrocław

Dokumenty, jakie trzeba przygotować, to przede wszystkim odpis aktu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego, a także odpisy aktów urodzenia dzieci. Akty te można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto także przygotować poświadczenie o wysokości dochodów, w szczególności rozliczenia podatkowe za ostatni rok. Oprócz tego do pozwu rozwodowego należy dołączyć dokumenty dotyczące kosztów utrzymania siebie oraz dzieci. Nie można zapomnieć również o potwierdzeniu uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Jakie pytania mogą pojawić się na rozprawie i jak na nie odpowiadać?

rozwód Wrocław

Pytania, jakie pojawią się podczas przesłuchania rozwodzących się małżonków, będą dotyczyły spraw prywatnych i intymnych. Nie można jednak stwierdzić, że na każdej rozprawie rozwodowej pojawi się ten sam schemat pytań. Mogą się od siebie różnić ze względu na to, że każda sprawa rozwodowa jest rozpatrywana przez Sąd indywidulanie. Pytania, które mogą paść podczas rozprawy, to między innymi:

 • Jaka jest przyczyna rozpadu związku?
 • Czy małżonków wiążą jeszcze więzi emocjonalne?
 • Czy małżonkowie prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe?
 • Jak długo małżonkowie znali przed zawarciem związku małżeńskiego?
 • Kiedy doszło do ostatniego współżycia seksualnego z małżonkiem?
 • Czy małżonkowie utrzymują związek emocjonalny z osobami trzecimi?
 • Czy podczas trwania małżeństwa oboje z małżonków pracowali?
 • Kiedy pogorszyły się stosunki między małżonkami i jaka była tego przyczyna?
 • Czy małżonkowie prowadzą wspólny budżet?
 • Jakie były koszty utrzymania małżonków podczas trwania związku?
 • Czy małżonkowie mają dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego?
 • Który z małżonków przyczynił się do rozpadu małżeństwa?
 • Kto sprawuje pieczę nad wspólnymi dziećmi?
 • Jak układają się relacji ze wspólnymi dziećmi małżonków?
 • Czy małżonkowie widzą szansę na powrót do siebie?

Są to przykładowe pytania, jakie Sąd może zadać w trakcie rozprawy, strony mogą także odnosić się do zeznań i zarzutów strony przeciwnej. Odpowiadając na pytania, musimy pamiętać, że zawsze zwracamy się do sądu, używając zwrotu „Wysoki Sądzie”. Nawet jeśli pytanie zostanie zadane przez pełnomocników stron. Udzielając odpowiedzi na pytania, należy odpowiadać szczerze i konkretnie.

Będąc pod dużym wpływem emocji, człowiek zapomina wiele istotnych faktów, dlatego ważną kwestią jest, by odpowiedzi udzielane na pytania były spokojne i wyważone.

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław