Ubezwłasnowolnienie Adwokat Wrocław

Ubezwłasnowolnienie całkowite a ubezwłasnowolnienie częściowe - Adwokat Wrocław, prawo rodzinne Wrocław

Ubezwłasnowolnienie jest to pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych. Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia – całkowite oraz częściowe. Instytucje te są bardzo podobne, jednak zawierają kilka istotnych różnic. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym jest zdolność do czynności prawnych?
 • Czym jest ubezwłasnowolnienie całkowite?
 • Czym jest ubezwłasnowolnienie częściowe?
 • Różnice pomiędzy ubezwłasnowolnieniem całkowitym a częściowym.
Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Decydując się na rozwód bezsprzecznie, podejmujemy jedną z trudniejszych życiowych decyzji. Z pewnością nie jest to krok, na który można zdecydować się szybko, wręcz przeciwnie potrzeba czasu do podjęcia takiego kroku. Jednak, gdy decyzja o rozwodzie zapadła, to warto dobrze i dokładnie przygotować się do postępowania rozwodowego.

W tym artykule przeczytasz:

 • Jak wziąć rozwód?
 • Jak przygotować się do rozwodu?
 • Jakie dokumenty należy przygotować?
 • Jakie pytania mogą pojawić się na rozprawie i jak na nie odpowiadać?
Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie - powrót do nazwiska

Dla wielu osób po rozwodzie zmiana nazwiska jest naturalną koleją rzeczy, początkiem nowego etapu w życiu. To, czy małżonek zdecyduje się zachować swoje nazwisko, czy też będzie chciał powrócić do swojego pierwotnego nazwiska, jest indywidualną decyzją, na którą były małżonek nie powinien mieć wpływu. Procedura zmiany nazwiska po rozwodzie jest stosunkowo prosta, jeśli przestrzega się terminu.

W tym artykule przeczytasz:

 • Kto może zmienić nazwisko i w jakich okolicznościach?
 • Co trzeba przygotować?
 • Termin i procedura zmiany nazwiska
 • Termin na zmianę nazwiska minął – co wtedy?
Dziedziczenie testamentowe a dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie testamentowe a dziedziczenie ustawowe

Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje dziedziczenia – testamentowe oraz ustawowe. Mimo tego, że posiadają one inne cechy, mogą powodować wiele wątpliwości. Podstawowym typem dziedziczenia jest dziedziczenie ustawowe, ale pierwszeństwo ma testament.

W tym artykule przeczytasz:
• Czym jest dziedziczenie testamentowe?
• Kto może sporządzić testament i jakie są jego formy?
• Kto może dziedziczyć na mocy testamentu?
• Czym jest dziedzicznie ustawowe?
• Kto dziedziczy na mocy ustawy?

zgoda rodzica na podróż za granicę

Czy aby wyjechać z dzieckiem za granicę, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?

Podróże za granice razem z dzieckiem kojarzą się przede wszystkim z koniecznością uzyskania odpowiednich dokumentów takich jak paszport czy dowód osobisty dziecka. Jednak niejednokrotnie pomijaną, a równocześnie bardzo ważną kwestią jest otrzymanie zgody drugiego z rodziców na taki wyjazd. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Kiedy wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka?
 • Kiedy taka zgoda nie jest potrzebna?
 • Co musi zawierać zgoda na wyjazd dziecka i w jakiej powinna być formie?
 • Co zrobić, jeśli drugi rodzic nie chce udzielić zgodny na wyjazd dziecka?
Raport detektywistyczny w postępowaniu rozwodowym

Raport detektywistyczny w postępowaniu rozwodowym

Raport detektywistyczny może odgrywać kluczową rolę w postępowaniu rozwodowym, oferując cenne dowody, które mogą wpłynąć na decyzje sądu dotyczące alimentów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Jego znaczenie w procesach rozwodowych wzrasta w miarę zaostrzania się walki o prawa rodzicielskie oraz zasoby finansowe.

W tym artykule przeczytasz:

 • O roli detektywa w rozwodach
 • Czym jest raport detektywistyczny?
 • Co powinno zawierać sprawozdanie detektywistyczne?

Czym jest niegodność dziedziczenia?

Nie każdy spadkobierca, który jest powołany do dziedziczenia na mocy ustawy lub testamentu, będzie dopuszczony do spadku. Co do zasady prawo spadkowe chroni wszystkich spadkobierców, jednak ustawodawca w przepisach Kodeksu Cywilnego wprowadził instytucję niegodności dziedziczenia. Spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym jest niegodność dziedziczenia i jakie są jej przyczyny?
 • Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia?
 • Jak stwierdza się niegodność dziedziczenia i kto ma do tego legitymację?

Testamenty szczególne

Testament jest jedną z najpopularniejszych form rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci i ma przedstawiać ostatnią wolę spadkodawcy. Kodeks Cywilny rozróżnia dwa typy testamentów – testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Co do zasady spadkodawca powinien wybrać formę zwykłą testamentu, forma szczególna wymaga zaistnienia wyjątkowych okoliczności. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym jest testament szczególny?
 • Jakie są rodzaje i formy testamentów szczególnych
 • Jakie są różnice i podobieństwa między testamentem zwykłym a szczególnym?

Jak przebiega rozprawa rozwodowa?

Do rozprawy rozwodowej należy się dobrze przygotować, by przebiegła sprawnie i sprawiała jak najmniej stresu. O przygotowaniach do rozwodu pisałam już tutaj, dzisiaj chciałabym opisać, jak przebiega już sama rozprawa. Co więc dzieje się po wejściu na salę?

W tym artykule przeczytasz:

 • Kto pierwszy zeznaje na rozprawie rozwodowej?
 • Jakie pytania zadaje sąd stronom?
 • Jakie pytania zadaje sąd świadkom?
 • Czy dzieci mogą zeznawać na rozprawie rozwodowej?

Alimenty na małoletnie dziecko we Wrocławiu

Zdarza się, że rodzice sami ustalają kwotę alimentów i podział kosztów utrzymania dziecka. Często jednak tę sprawę musi rozstrzygnąć sąd na rozprawie rozwodowej. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, jak złożyć pozew o alimenty na małoletnie dziecko we Wrocławiu, zapraszam do lektury. 

W tym artykule przeczytasz:

 • Czym jest zabezpieczenie alimentów?
 • Jak ustalić kwotę alimentów?
 • Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?
 • Kiedy złożyć wniosek o podwyższenie alimentów?

Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Rozwód to rewolucja w życiu rodziny, zwłaszcza dla małoletnich dzieci, które często stają się kartą przetargową w konflikcie rodziców. Dlatego dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wygląda władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo:

 • Jak uregulować kontakty z dzieckiem po rozwodzie?
 • Czym jest opieka naprzemienna?
 • Czy dziecko może zdecydować, z kim zostać przy rozwodzie?
 • Czym jest porozumienie rodzicielskie i jak je przygotować?

Jak się przygotować do rozwodu?

Rozwód to zawsze stres i duże emocje. Im lepiej się do niego przygotujemy, tym łatwiej będzie przejść przez cały proces. W tym artykule przeczytają Państwo m.in. o tym:

 • Jak przygotować się do rozwodu?
 • Jak uzyskać rozwód?
 • Jak ubrać się do sądu?
 • Co zabrać do sądu na rozprawę rozwodową?

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu zajmuje się sprawami m.in. o rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską, separację, dochodzenie roszczeń pieniężnych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Kontakt

Telefon: 510 264 461

Mail: kancelaria@wojcik-adwokat.pl

Adres: ul. Krupnicza 13 lok. 108 (I piętro), 50-075 Wrocław